• Konstlädret bör rengöras regelbundet för att behålla sin yta och för
att förhindra uppbyggnad av smuts och bakterier.

• Alla fläckar, olja, fett, bläck, smuts eller annan nedsmutsning skall
tvättas av omgående för att förhindra möjligheten av permanenta
fläckar.

• Använd ENDAST vatten och ett par droppar diskmedel för att ta
bort fläckar. Använd tillsammans med en mjuk trasa.

• Inga slipmedel, polish, aceton, alkoholbaserade lösningar,
desinfektionsmedel eller rengöringsmedel (gäller även
färdigblandade allrengöringsmedel typ Ajax) ska användas, då
dessa förstör ytan och gör så att konstlädret spricker med tiden.

Denna typ av rengöring ligger på användarens egen risk och
denna typ av skador går EJ att reklamera.
OBS! Urin och svett har samma effekt som rengöringsmedel och
kan inte reklameras. Då rekommenderar vi ett annat konstläder med
certifikat för just de ändamålen.

• Vissa kläder innehåller överskottsfärg (t.ex. Jeans) som kan färga
av sig, på framförallt ljusare konstläder. Risken för detta är väldigt
hög och missfärgning som då uppstår är näst intill omöjlig att få
bort. Detta går EJ att reklamera.

Back to Top
Product has been added to your cart